Vi er ikke et tradisjonelt reklamebyrå, men Norges eneste Fullservice Retail Reklamebyrå. Hos oss er det de gode konseptene, og den konkrete nytteverdien av produkt og kundens resultat, som er helten.

Vår erfaring er at de virkelig store suksessene kommer ved å utfordre etablerte sannheter – derfor er vi alltid sparringspartner og pådriver for å styrke kundens produktleveranse.

Arbeidet vårt baseres alltid på inngående kjennskap til kundens grunnleggende forutsetninger for å lykkes. Hos oss er det de gode konseptene, og den konkrete nytteverdien av kundens produkt, som er helten – ikke innpakningen. Der tradisjonelle byråer gjerne vegrer seg for å utfordre kundens standpunkter og oppfatninger, er F&P alltid sparringspartner og pådriver for å styrke kundens produktleveranse. Dette er ikke minste motstands vei, men vi tror heller ikke at vinnerkonsepter utvikles i komfortsonen. Vår erfaring er at de virkelig store suksessene kommer ved å utfordre etablerte sannheter, utforme offensive strategier og utvikle slagkraftig kommunikasjon basert på attraktive kundekonsepter.

Tempo er konkurransekraft

Alt vårt strategiske og taktiske arbeid kjennetegnes ved initiativ, driv og kontroll. I nært samarbeid med oppdragsgiver skapes løsninger basert på innsikt og forbrukerforståelse, med tre klare målsetninger – å øke salget, forbedre leveransekvaliteten og styrke kundelojaliteten.

Dette skal vi oppnå så raskt og kostnadseffektivt som mulig. Vår erfaring er at verdiskapning ofte hemmes av den faglige forfengeligheten som fremdeles styrer mye av norsk reklamebransje, marketing og merkevarekultur. En forfengelighet som medfører lange prosesser og tvilsomme «claims» i markeder der substans og høyt tempo gir konkurransekraft. Vi tror ikke at kundens konkurransekraft øker ved at det faktureres utallige timer med retningsløs omfavnelse av den kreative prosessen. Derfor er et av våre grunnprinsipper å jobbe raskere mot konkrete løsninger enn våre konkurrenter, for å levere effektiv, salgsdrivende kommunikasjon basert på innsikt og ærlige strategier.

Vår historie

Tomm Fjeldheim er en av nestorene innen reklame, design og retail-markedsføring i Skandinavia, og er blant annet mannen bak fagbegrepet ”sisteleddsmarkedsføring”.

Mange regnet Fjeldheim som et friskt pust innen moderne merkevarebygging fordi han ofte gikk på tvers av normer og holdninger for å utvikle kommunikasjon med substans og ærlighet.

I 1990 grunnla Tomm Fjeldheim og Jan Rolland Clarion IMP og etter ca 10 år overtok Clarion-grunnleggerne kommunikasjonshuset DMB&B (D’Arcy Masius Benton & Bowles) i Norge og drev dette frem til 2003.
I 2003 ble Fjeldheim & Rolland AS og selskapet Retail Republic AS etablert.
I 2005 forlot Rolland selskapet og Tomm Fjeldheim etablerte Fjeldin AS som etter hvert tok over aksjemajoriteten i Retail Republic AS.
I mai 2011 fusjonerte Fjeldin og Retail Republic. Senere samme år kjøpte de det velrenommerte designselskapet Kulseth & Co AS og dannet et av Norges fremste reklame- og kommunikasjonsbyråer: FJELDHEIM & PARTNERS AS – et selskap som skal leve av å levere bærekraftige strategier og salgsdrivende kommunikasjon.
I 2015 solgte Tomm Fjeldheim seg ut av selskapet, og overlot det til en ny generasjon digitale og fysiske retailutviklere.

Samarbeidspartnere

Kjernevirksomhet til Simpleness er interaksjonsdesign, webutvikling, innholdsproduksjon for nett og digital salgsstrategi. Selskapet hjelper sine kunder med å nå sine forretningsmål gjennom
datadrevet utvikling av digitale løsninger.
Apphuset AS er et design- og utviklingshus med spesialisering rundt mobilapplikasjoner, backendsystemer og nettsider. Selskapet tilbyr UX/UI, programmering- og QA-tjenester. Teknisk prosjektledelse, design og kundekontakt håndteres i Norge, mens størsteparten av produksjonen skjer i Apphuset sitt eget utviklingsstudio i Bangkok, Thailand.
StoreFact er et analyse- og rådgivingsselskap som har spesialisert seg på objektiv og effektiv måling av shopperadferd.
StoreFact tilbyr innsikt i kunders bevegelsesmønster og adferd i butikk, som gir et unikt grunnlag for å ta gode beslutninger og gjennomføre effektive endringer i butikk/konsept optimalisering.
ecode AS er utvikler og leverandør av skreddersydde online applikasjoner/skytjenester og nytteverktøy.
ecode er leverandør av produksjonsplattformen Adapt.
Adapt - Retail Advertising Plattform er en produksjonsplattform for digitale og trykte flater basert på designmalverk og kobling til kundenes produktkataloger.
TargetEveryOne helps companies build customer relationships and increase sales with an easy, effective and fun service for mobile marketing. Grown from the Nordic mobile culture with a global mindset from the start, the company is gaining fans and partners from all across the globe.
Pearl leverer programvare fra SAP og Hybris. Selskapet har i dag over 110 ansatte i Oslo og Riga og er i stadig utvikling.
Pearl er SAP Platinum Partner i Norge.